ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
на замовлення, придбання, продаж та доставку товарів

Цей договір між ПП Єгорова О.М., надалі «Продавець» та користувачем послуг інтернет-сайту, надалі – «Замовник», є договором доручення на замовлення , придбання та доставку Товарів та визначає основні умови замовлення, придбання та доставки товарів через інтернет-сайт. olgaegorova.com .ua. Покупець, діючи з метою придбання Товару, приймає умови цього договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) на таких умовах.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Програми. 

1.2. Замовлення – рішення Замовника замовити товар та його доставку, оформлене в інтернет-магазині та/або доручення на придбання та доставку товарів. 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (офертою) інтернет-магазину https//olgaegorova.com.ua будь-якій фізичній особі (далі – Покупець) укласти договір купівлі-продажу товарів. Зазначений договір є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців. 

2.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним та беззастережним прийняттям умов даної пропозиції (оферти), що підтверджує укладання Договору купівлі-продажу товарів на запропонованих нижче умовах, є факт оформлення та підтвердження замовлення. 

2.4. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує погодження та безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти). 

2.5. Укладаючи Договір (тобто акцептуючи умови цієї Пропозиції (Оферти) шляхом оформлення Замовлення), Покупець підтверджує таке:

• Покупець повністю і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти); 

• Він дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних на умовах, визначених нижче у Застереженні щодо збору, обробки та передачі персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого строку після закінчення його дії. Крім цього, укладанням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України “Про захист персональних даних”, про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мету обробки персональних даних. Обсяг прав Замовника як суб’єкта персональних даних згідно із Законом України “Про захист персональних даних” йому відомий і зрозумілий. 

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на сайті Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару. 

3.3. У разі зміни ціни на замовлений Товар Продавець зобов’язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. 

3.4. Покупець має право підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення Замовлення. 

3.5. Зміна Продавцем ціни на оплачений Покупцем Товар не допускається. 

3.6. Продавець вказує вартість доставки Товару на сайті Інтернет-магазину або повідомляє Покупцю під час оформлення замовлення Оператором. 

3.7. Зобов’язання Покупця з оплати Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю грошових коштів. 

3.8. Розрахунки між Продавцем та Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та оплата». 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Замовлення Товару здійснюється Покупцем через Оператора за телефоном: 

• (063)066-20-44

• (098)066-20-44

 або через сервіс сайту Інтернет-магазину https//olgaegorova.com.ua

4.2. При реєстрації на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати таку інформацію: 

4.2.1. Прізвище та ім’я Покупця або вказаної ним особи (одержувача); 

4.2.2. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця); 

4.2.3. Адреса електронної пошти; 

4.2.4. Контактний телефон. 

4.3. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються у кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину. 

4.4. Якщо Продавцеві потрібна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі не надання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцеві за купівлю товарів інтернет-маркету. 

4.5. При оформленні Замовлення через Оператора (п. 4.1 цієї Оферти) Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.2. цієї Оферти. 

4.6. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних у реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або під час оформлення Замовлення через Оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора, дані про Покупця реєструються в базі даних Продавця. 

4.7. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.8. Договір купівлі-продажу дистанційним способом між Продавцем та Покупцем вважається укладеним з моменту електронного оформлення замовлення на сервісі сайту інтернет-магазину. 

5. ДОСТАВКА І ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ ПОКУПЦЮ

5.1. Способи, порядок та строки доставки товарів вказані на сайті у розділі «Доставка та оплата». Порядок та умови доставки замовленого товару Покупець погоджує з оператором інтернет-маркету в момент оформлення покупки. 

5.2. Самовивіз товару: 

5.2.1. Після формування заявки покупець може зробити розрахунок та отримати свій товар у магазинах, адреси яких вказані у розділі «Магазини» у робочий час магазинів.

5.2.2. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження товару переходить до Замовника або його Представника з моменту отримання товару або шляхом отримання товарного чека Замовником або його Представником.

5.3. Доставка товару здійснюється власними силами співробітниками інтернет-магазину згідно з умовами доставки, або із залученням третіх осіб (перевізника). 

5.4. При отриманні товару Замовник повинен у присутності представника кур’єра перевірити відповідність Товару якісним та кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність). 

5.5. Замовник або Представник Замовника шляхом прийому товару та товарного чека підтверджує, що не має претензій до кількості товару, зовнішнього вигляду та комплектності товару. 

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1. Замовник має право відмовитися від товару у будь-який час до його передачі, а після передачі товару – у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».  

6.2. При відмові Покупця від товариа належної якості Продавець повертає кошти у розмірі вартості такого Товару, за винятком витрат продавця на доставку товару, який повертається.

6.6. Повернення суми замовлення здійснюється протягом 7 робочих днів після отримання повернення магазином товару. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного використання Товарів, попередньо замовлених на сайті http://olgaegorova.com.ua”>olgaegorova.com.ua  і придбаних у Продавця. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень та своїх зобов’язань у разі надання Покупцем недостовірної чи неправдивої інформації. 

7.3. Продавець та Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України та положень цього Договору. 

7.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, пандемія, карантинні обмеження, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладання цього договору. Сторона, яка не може виконати своїх зобов’язань, негайно повідомляє іншу Сторону.